Avís Legal

CEDERROTH I L’USUARI 

Aquest avís legal regula l’ús i el tractament que Cederroth fa de les vostres dades de caràcter personal com a usuari del lloc web, atès que quan accediu a www.devor-olor.com passeu a tenir la condició d’usuari d’aquest web (d’ara endavant, l’«usuari»).

El lloc web www.devor-olor.com (d’ara endavant, el «lloc web») és titularitat de la companyia Cederroth-Distrex, S.A.U. (d’ara endavant, «Cederroth»).

Cederroth-Distrex, S.A.U. és una societat constituïda d’acord amb la legislació espanyola, amb domicili social al carrer D, núm. 11-12, Polígon Industrial Can Barri, 08415 Bigues i Riells (Barcelona), titular del CIF número A08980070 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al full B-71080, tom 42494, foli 222.

Cederroth posa el lloc web a disposició de l’usuari perquè pugui conèixer millor Cederroth i els serveis que ofereix.

Aquest avís legal està disponible en català al lloc web perquè el pugueu consultar, arxivar o imprimir en qualsevol moment. L’avís legal pot variar amb el temps com a conseqüència de modificacions al lloc web o de novetats legislatives o jurisprudencials, o perquè l’Agència Espanyola de Protecció de Dades estableixi criteris nous. Per aquest motiu, Cederroth es reserva el dret de modificar l’avís legal i us recomana que el llegiu detingudament cada vegada que accediu al lloc web.

 

¿QUÈ FEM AMB LES VOSTRES DADES?

Pel mer fet de visitar el lloc web no esteu obligats a facilitar informació personal ni a registrar-vos-hi.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals i/o la informació que ens faciliteu quan ens envieu un correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@cederroth.com s’incorporaran en un fitxer de dades de caràcter personal propietat de Cederroth. La finalitat de tractar aquestes dades és tramitar la sol·licitud que ens heu enviat.

Totes les dades proporcionades per correu electrònic es tracten segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals i, en tot cas, són confidencials per al personal de Cederroth que gestiona aquesta informació. Cederroth, com a responsable d’aquest fitxer, es compromet a respectar la confidencialitat de la informació de caràcter personal.

Com a usuari, sempre que ens proporcioneu dades de caràcter personal és obligatori que aquestes siguin veritables, exactes, completes i actualitzades. En facilitar-nos la vostra informació, ens garantiu que es correspon amb la vostra identitat i que és actual, veraç i completa en aquell moment. És responsabilitat de l’usuari tot dany o perjudici directe o indirecte que es derivi per a Cederroth o per a tercers com a conseqüència de l’incompliment de l’obligació de proporcionar una informació veraç, exacta, completa i actualitzada.

Cederroth no comparteix cap dada de caràcter personal sense el consentiment previ de la persona afectada, excepte en el cas de les comunicacions que siguin necessàries per tramitar la sol·licitud de l’usuari. D’altra banda, aquestes comunicacions s’han de limitar a la finalitat que les justifica.

 

DRETS DE L’USUARI

L’usuari té dret a accedir a la seva informació, a rectificar-la si les dades són errònies, a oposar-se al tractament de les dades o a cancel·lar-les. En concret, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, i per a això es pot dirigir a Cederroth per correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@cederroth.com o bé per correu postal a l’adreça carrer D, núm. 11-12, Polígon Industrial Can Barri, 08415 Bigues i Riells (Barcelona). En tots dos casos ha d’adjuntar una còpia del document nacional d’identitat o del passaport i indicar «Ref. protecció de dades» com a referència al sobre (en cas d’optar pel correu postal) o a l’assumpte (en cas d’optar pel correu electrònic).

 

SEGURETAT DE LES DADES D’USUARI

El lloc web compleix els estàndards de seguretat recomanats. No obstant això, tot i que Cederroth s’esforça i posa tots els mitjans a la seva disposició per garantir la seguretat, la integritat i la confidencialitat de les vostres dades, no pot garantir de manera absoluta la seguretat tècnica del lloc web, atès que Internet no és un mitjà inexpugnable i s’hi poden produir actuacions doloses de tercers fora de l’abast de Cederroth.

Cederroth no respon, en cap cas i en cap concepte, dels danys o perjudicis ocasionats a l’usuari per causes no imputables a Cederroth, com ara catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, funcionament incorrecte del navegador, caigudes de la xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

 

COMUNICACIONS COMERCIALS

Cederroth no utilitza tècniques de correu brossa, i únicament tracta les dades facilitades per l’usuari per remetre-li comunicacions comercials quan n’hagi obtingut prèviament el consentiment, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics, es duen a terme d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els seus continguts són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent nacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial i dels convenis internacionals aplicables en la matèria. Cederroth és el titular o té la llicència de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web i els seus continguts.

Es prohibeix tota forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, tot altre acte d’explotació, sigui o no amb finalitats comercials, del lloc web o dels seus continguts, sense el consentiment previ de Cederroth. De la mateixa manera, es prohibeix expressament esborrar les dades identificatives de Cederroth com a titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web o dels seus continguts.

Cederroth es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web i els seus continguts, i es reserva l’exercici de les accions legals que li corresponguin a fi d’aturar, impedir o perseguir tot ús il·lícit del lloc web o dels seus continguts per part de l’usuari o de tercers.

El fet d’accedir al lloc web o fer-ne ús no constitueix ni suposa, en cap cas i en cap concepte, cap mena de cessió per part de Cederroth dels drets de propietat intel·lectual o industrial del lloc web o dels seus continguts. En cap cas no s’ha d’entendre la manca de requeriment per part de Cederroth de cessar d’utilitzar el lloc web o els seus continguts il·lícits o contraris a aquestes condicions com un consentiment tàcit de Cederroth a aquests usos o com una renúncia a exercir tota acció legal que li pugui correspondre.

 

RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’usuari ha d’utilitzar el lloc web i els seus continguts d’acord amb el que estableixen aquest avís legal, la legislació vigent i la bona fe. Es prohibeix de manera expressa tot ús del lloc web o dels seus continguts que sigui contrari a aquestes condicions generals, a la llei o a la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no una finalitat econòmica.

L’usuari és responsable de tot dany o perjudici causat a Cederroth o a tercers, de manera directa o indirecta, per l’ús del lloc web o dels seus continguts que faci l’usuari en contradicció amb aquestes condicions, la llei, la moral, l’ordre públic o la bona fe.

Per fer que el lloc web i els seus continguts estiguin accessibles per a l’usuari, Cederroth recorre a serveis proporcionats per tercers. Tot i els esforços de Cederroth per mantenir el lloc web disponible i accessible per als usuaris, pot succeir que se suspengui, s’interrompi o es cancel·li la disponibilitat per causes alienes a Cederroth. Per aquest motiu, Cederroth no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en accedir al lloc web o als seus continguts ni que aquests estiguin actualitzats o es presentin sempre en l’última versió. En conseqüència, Cederroth declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a causa de la suspensió, la interrupció, la manca de continuïtat, la caiguda de xarxa o la desconnexió del lloc web.

Cederroth no respon, en cap cas i en cap concepte, dels danys o perjudicis ocasionats a l’usuari per causes no imputables a Cederroth, com ara, entre d’altres, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, funcionament incorrecte del navegador, caigudes de la xarxa, intrusions informàtiques o atacs a tercers.

 

CONTACTE

Per posar-vos en contacte amb Cederroth, podeu enviar un correu electrònic a l’adreça atencionalcliente@cederroth.com. Les vostres dades de contacte s’incorporaran i es tractaran en un fitxer amb l’única finalitat de donar resposta a la vostra sol·licitud.